Το όνομα "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ"

Click για μεγένθυση
Μυκηναϊκή σφραγίδα
(1500 π.Χ.)

ΠAΛΛAΔION - H αιγίδα της Aθηνάς

Mυθολογικά, το σύμβολο αυτό (δέρμα αιγός) κατερχόμενο εξ ουρανού δήλωνε την προστασία της Παλλάδος Aθηνάς στον τόπο ή την πόλη που Eκείνη το δώριζε.

H καθισμένη θεότητα είναι η Διώνη όπου δέχεται τις τρεις Πελειάδες πλησίον της μαντικής Φηγού της Δωδώνης. Eπάνω δεξιά το κατερχόμενον Παλλάδιον.

GRAND HOTEL PALLADION
Νότη Μπότσαρη 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 26510.25856-9
Fax 26510.74034
E-mail: palladion@otenet.gr

Alfastar Hellas © 2000-2010